Styrgrupp

Koordinator

Jens Schouenborg
Prof, Neuronano Research Center, Lunds Univeritet (LU)

Styrgrupp

Jens Schouenborg, koor.
Professor, Neuronano Research Center, LU

Martin Garwicz
Professor, Neuronano Research Center, LU

Merab Kokaia
Professor, Epilepsicentrum, LU

Johan Bengzon
Specialistläkare, Doc. Neurokirurgi, SUS

Hjalmar Bjartmarz
Specialistläkare i Neurokirurgi, SUS

Christine Ekdahl-Clementson
Professor, Specialistläkare i Klinisk Neurofysiologi, SUS

Maria Strandberg
Specialistläkare, MD i Neurologi, Dr Med Vet, SUS

Gunnar Skagerberg
Överläkare, Docent, Smärt Rehab, SUS

Per Bengtsson
Läkare, MD, PhD, Neuronano AB

Jesper Petersson
Doc., Verksamhetschef SUS

Tomas Jansson
Lektor, Medicon Bridge

Claudia Lauermann
Studentrepresentant