Vad är Centrum för Neuronano Medicin?

Region Skåne har tillsammans med Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet och i samarbete med näringslivet skapat ett konkurrenskraftigt och dynamiskt forsknings- och innovationscentrum för Neuronano Medicin.

Verksamhetens fokus ligger på implanterbar neuroteknologi och nya, specifika terapeutiska metoder för karakterisering, diagnostik, och behandling av svåra neurologiska tillstånd såsom kronisk smärta, epilepsi, neurodegenerativa sjukdomar och narkolepsi.

Neuronano Medicin ska främja samarbete och kunskapsutbyte mellan sjukvård, universitet och näringsliv genom att organisera kreativa mötesplatser och kontaktytor för att hjälpa till att initiera gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, företrädesvis inom Deep Brain Stimulation, Spinal Cord Stimulation, Nerve Stimulation och diagnostiska metoder.

I Centrum för Neuronano Medicin ingår flera fristående centrum bl.a., Neuronano Research Center och Epilepsicentrum vid Lunds Universitet och Skånes Universitets Sjukhus samt Neuronano AB.