Svensken som gör Elon Musks idé verklig

Teslagrundaren Elon Musks försök att integrera en dator med en hjärna har avfärdats som drömmar. Men ambitionen blir allt mindre osannolik. I Lund finns en forskare som just nu förverkligar delar av idén.

– Vi behövde en implanterbar teknik som kunde sitta i vävnaden utan att störa, berättar Jens Schouenborg. Om implantatet stör vävnaden förstör den samtidigt möjligheten att lyssna på hur nervceller agerar och reagerar normalt. Det ska både kunna lyssna till hjärncellernas aktivitet och påverka dem. Det förra kan till exempel handla om att studera hur hjärncellerna hos en Alzheimersjuk patient utvecklas över tid. Ett exempel på det senare är att behandla epilepsi eller svår migrän genom att med stor precision stimulera vissa områden i hjärnan med elektriska pulser som helt eller delvis kan slå ut ett begynnande anfall.

– Jag skulle hävda att den teknik vi utvecklat är redo att användas i forskning och i behandling. Nu handlar det bara om hur snabbt vi kan göra en produkt av tekniken så att den kan bli användbar, säger han.

Läs hela artikeln HÄR