Smärtlindring utan biverkningar med sjögräsmjuk teknik

Traditionell och stark smärtlindring med läkemedel ger ofta stora biverkningar och kan påverka förmågan att fungera i vardagen för den drabbade. Nu har forskare vid Lunds universitet och Centrum för Neuronano Medicin vidareutvecklat en helt ny stimuleringsmetod mot svår smärta som ger individanpassad smärtlindring, utan de sedvanliga biverkningarna och en i det närmaste total blockad av smärta utan att annan känsel och motorik påverkas.

Studien, som är gjord på råttor, publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Läs pressrelease och hitta länk till artikeln här: https://www.lu.se/artikel/smartlindring-utan-biverkningar-med-sjograsmjuk-teknik